sobota, 27 únor 2021 20:41

Uzavření ZŠ a MŠ od 1.3.2021

Dle nařízení Vlády ČR je od 1. 3. 2021 uzavřen provoz mateřské školy. Povinná předškolní docházka dětí bude řešena pomocí distančního vzdělávání. Všichni žáci 1. - 5. roč. základní školy budou od 1. 3. 2021 vyučováni opět distančně.

Zájemci o zapůjčení notebooků, ať se obrátí na ředitelku školy, se kterou bude řešena volná kapacita technického vybavení školy. Aktuální rozvrh hodin bude zaslán rodičům e-mailem v pondělí dopoledne, kdy je budou kontaktovat třídní učitelky.

Od 1. 3. 2021 je také uzavřen provoz školní družiny. 

Všem dětem i žákům bude od 1. 3. 2021 automaticky odhlášena strava ve školní jídelně. Žáci základní školy, kteří mají zájem o odebírání stravy od 1. 3. 2021, ať se nahlásí u vedoucí ŠJ na tel. 518372372. Děti z mateřské školy nárok na odebírání stravy za zvýhodněnou cenu nemají.

OŠETŘOVNÉ
Škola nevystavuje žádné potvrzení o svém uzavření. Rodiče o ošetřovné žádají zde.
Ošetřovné činí 70% denního vyměřovacího základu.
Bližší informace k ošetřovnému jsou uvedeny zde
 
Naposledy změněno neděle, 28 únor 2021 09:12