úterý, 02 březen 2021 10:28

Snížení úplaty ve školní družině a školné v MŠ

Z důvodu uzavření školy bude úplata za školní družinu v 2.pololetí vybírána zpětně po obnovení provozu ve školní družině a částka bude automaticky ponížena o dobu uzavření. Po opětovném otevření dáme na vědomí, jakou částku máte zaplatit. To se rovněž týká platby školného za měsíc březen v MŠ.