středa, 05 červen 2024 18:07

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělání

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov, příspěvková organizace, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b),  § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném   

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla,

že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Starý Poddvorov, příspěvkové organizaci, od školního roku 2024/2025 u dětí s těmito evidenčními čísly:

Registrační číslo

Výsledek řízení

M02/2024

přijat/a

M03/2024

přijat/a

M04/2024

přijat/a

M05/2024

přijat/a

M06/2024

přijat/a

M07/2024

přijat/a

M08/2024

přijat/a

 

 Ve Staré Poddvorově dne 5. 6. 2024                                         

 

Mgr. Sylvie Foltýnová, ředitelka školy

 

 

Datum zveřejnění rozhodnutí: 5. 6. 2024

Naposledy změněno středa, 05 červen 2024 18:10