středa, 07 duben 2021 15:27

Informace k provozu školy od 12.4.2021

Od 12. 4. 2021 dochází k obnovení prezenční výuky pro všechny žáky naší školy. Výuka bude každodenní, bez rotací.
středa, 07 duben 2021 10:37

Zápis do MŠ

S ohledem na současnou situaci proběhne zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/ 2022 dle doporučení MŠMT takto:
středa, 31 březen 2021 19:19

Velikonoční básnička

Minulý týden byla mezi žáky školy vyhlášena soutěž o nejpovedenější velikonoční báseň. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Jak to dopadlo si můžete přečíst níže.
úterý, 16 březen 2021 16:04

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci, bude zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihlásit k zápisu je povinné pro všechny děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 6 let a pro děti, které měly v minulém roce odklad.
úterý, 16 březen 2021 16:01

Nakresli tři krále - výtvarná soutěž

1. místo v kategorii MŠ skupinové práce získal obrázek, na kterém spolupracovaly Adélka Jüstelová a Markétka Doležalová. Gratulujeme!
Z důvodu uzavření školy bude úplata za školní družinu v 2.pololetí vybírána zpětně po obnovení provozu ve školní družině a částka bude automaticky ponížena o dobu uzavření. Po opětovném otevření dáme na vědomí, jakou částku máte zaplatit. To se rovněž týká platby školného za měsíc březen v MŠ. 
sobota, 27 únor 2021 20:41

Uzavření ZŠ a MŠ od 1.3.2021

Dle nařízení Vlády ČR je od 1. 3. 2021 uzavřen provoz mateřské školy. Povinná předškolní docházka dětí bude řešena pomocí distančního vzdělávání. Všichni žáci 1. - 5. roč. základní školy budou od 1. 3. 2021 vyučováni opět distančně.
V pátek 12.2 2021 proběhl ve školní družině projekt „Voda“. Děti nejdříve samy přicházely na to, jaké podoby voda má a proč je důležitá pro člověka.
středa, 24 únor 2021 10:53

Karneval v mateřské škole

Karnevalový týden v mateřské škole provázel pestrý program. Děti si zazpívaly, zasoutěžily a zatancovaly.
Na úterý 16.2. 2021 se všichni žáci moc těšili na vyučování, protože mohli do školy v karnevalových maskách. Čekalo je zábavné učení s tématikou masopustu. I přes mnohá omezení a hygienická opatření, jsme si našli cestu, jak si tento obyčej užít.
pátek, 05 únor 2021 11:33

Platba stravného

Stravné v hotovosti se v únoru vybírat nebude z důvodu pracovní neschopnosti vedoucí školní jídelny. Platbu za měsíc únor provedete společně s platbou za březen. Děkujeme za pochopení.
Vážení rodiče, také v letošním roce můžete uplatnit slevu na daních za prokazatelně vynaložené výdaje za umístění dítěte v mateřské škole. Jedná se tedy o výdaje za tzv. školné. Pokud máte zájem o uplatnění slevy na daních za rok 2020,
Strana 1 z 6