Provoz ve školní družině je vždy od pondělí do pátku kromě svátků a školních prázdnin vždy od 11.40 do 15.30 hodin. 

Družina má kapacitu 25 žáků. Přednost mají žáci zaměstnaných rodičů a mladší žáci. Též děti dojíždějící.

Školní družina nabízí dětem aktivní odpočinek po vyučování. Náplní jsou odpočinkové činnosti - společné i individuální aktivity - kolektivní hry, četba, společenské a deskové hry, stavebnice, puzzle, pexesa atd. V rámci rekreačních činností děti navštěvují tělocvičnu, zahradu MŠ, hřiště a na vycházkách poznávají okolí školy. V zájmových činnostech tvoří výrobky a pracují různými výtvarnými technikami. Nedílnou součástí školní družiny je školní knihovna, která je zde umístěna a mohou ji využívat všichni žáci školy.

Děti přihlášené do družiny platí 40,- Kč měsíčně.