Přihláška ke stravování na školní rok 2020/2021 ke stažení zde

Informace pro strávníky

Od ledna 2019 jsme přešli na počítačový program pro stravování. Z toho důvodu žádáme strávníky, aby PLÁNOVANOU nepřítomnost nahlašovali vždy 1. pracovní den v měsíci.

NEPLÁNOVANÁ nepřítomnost bude odečtena v následujícím měsíci.

 

Ceny obědů ve školní jídelně od 1. 1. 2020

žáci 6 - 10 let 

22,00 Kč 

žáci od 11 let 

24,00 Kč 

Obědy se vydávají na 2 směny, v 11.45 hodin a ve 12.35 hodin.

 

Jídelní lístek pro ZŠ

Alergeny