Informace pro strávníky

Od ledna 2019 jsme přešli na počítačový program pro stravování. Z toho důvodu žádáme strávníky, aby PLÁNOVANOU nepřítomnost nahlašovali vždy 1. pracovní den v měsíci.

NEPLÁNOVANÁ nepřítomnost bude odečtena v následujícím měsíci.

 

Ceny obědů ve školní jídelně

žáci 6 - 10 let 

19,00 Kč 

žáci od 11 let 

20,00 Kč 

Obědy se vydávají na 2 směny, v 11.45 hodin a ve 12.35 hodin.

 

Jídelní lístek pro ZŠ

Alergeny