Informace pro strávníky

Od ledna 2019 jsme přešli na počítačový program pro stravování. Z toho důvodu žádáme strávníky, aby PLÁNOVANOU nepřítomnost nahlašovali vždy 1. pracovní den v měsíci.

NEPLÁNOVANÁ nepřítomnost bude odečtena v následujícím měsíci.

Ceny obědů a svačinek

Děti                          

     32,00 Kč 

 

Odhlásit dítě ze stravy je nutné do 8.00 hodin na telefonní číslo 518 372 372. Je-li dítě nemocné, mají rodiče nárok na stravu v MŠ pouze první den nemoci. Na další dobu je nutné dítě odhlásit. Pokud tak rodiče neučiní, budou hradit cenu obědu v plné výši

Oběd je možné vyzvednout od 11.00 do 11.30 hodin pouze do vlastních jídlonosičů.

 

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO MŠ

Alergeny