pátek, 20 prosinec 2019 20:11

Radujme se, veselme se

S příchodem adventu vyjely děti prvního a druhého ročníku do Skanzenu Strážnice na zážitkový program „Radujme, veselme se“. Dětem byl představen čas od adventu do svátků Tří králů.
neděle, 03 listopad 2019 15:33

Co do koše nepatří

Byl název ekologického výukového programu pro děti 1. a 2. ročníku. Cílem programu byla podpora vnímání potřeby správného nakládání s odpady.
úterý, 29 říjen 2019 16:38

Projekt ZOO Hodonín

V rámci environmentální výchovy jsme se zapojili do projektu ZOO Hodonín „Poznávej a chraň“. Po celý školní rok budeme shromažďovat informace o ohrožených druzích zvířat. Naše výsledky zpracujeme písemně i výtvarně.
čtvrtek, 22 srpen 2019 17:45

Dýňový víkend

V sobotu a neděli 14. a 5. září se naše škola a celá obec rozzářila dýňovými strašáky. Všem, kdo se k nám přidali, děkujeme.
Pro deset poddvorovských dětí bylo pondělí 2. září dnem, kdy se staly školáky. Ve škole je i s rodiči přivítal pan starosta a paní ředitelka. Slavnostní zahájení školního roku probíhalo v 1. třídě a odtud se po pasování prvňáčků všichni žáci školy rozešli do svých tříd.
V průběhu roku se dětem snažíme zpestřit vyučování různými aktivitami či besedami. Na měsíc květen připadla beseda s panem Cyrilem Podolským z ateliéru Podolský ve Zlíně.
neděle, 16 červen 2019 08:40

Den matek a rodiny

Den matek a rodiny Jako každý rok i letos jsme si připravili originální program, abychom společně oslavili Den matek a rodiny. Ve čtvrtek 16. května se odpoledne v 17.30 hodin proměnil kulturní dům v nahrávací studio.
neděle, 19 květen 2019 09:29

Ekologický barevný týden

Projekt „Ekologický barevný týden“ proběhl na naší škole v měsíci dubnu a navazoval na oslavu Dne Země. V tomto týdnu jsme se zaměřili na třídění odpadu a jeho dopad na naši planetu.
středa, 08 květen 2019 08:56

Dopravní výchova

Ve čtvrtek 2. května jsme se žáky 4. ročníku poprvé absolvovali výuku dopravní výchovy v Hodoníně v Základní škole Vančurova. Tuto výuku organizují strážníci Městské policie Hodonín, konkrétně pan Urbánek a pan Běloch.
středa, 08 květen 2019 08:51

Přednáška o bezpečnosti chování

V úterý 16. 4. 2019 se v naší škole uskutečnily dvě hodinové přednášky o bezpečném chování. Byly určeny pro žáky 1.- 4. ročníku.
středa, 08 květen 2019 08:50

Živá voda - 3. ročník

Dne 26. 3. 2019 se žáci 3. ročníku zúčastnili výukového programu Živá voda. Program probíhal v Hodoníně na CEV Dúbrava. Připravený program byl zajímavý a poučný. Pro žáky byla připravena spousta aktivit.
neděle, 28 duben 2019 20:24

Ukliďme Poddvorov!

Už potřetí jsme se zúčastnili akce s názvem „Ukliďme Poddvorov“, pořádané ve spolupráci s Obecním úřadem ve Starém Poddvorově. Sraz všech účastníků byl v sobotu 6. dubna ve 14 hodin u obecního úřadu.
Strana 1 z 2