neděle, 16 červen 2019 08:42

Beseda s autorem animovaných seriálů panem Podolským

V průběhu roku se dětem snažíme zpestřit vyučování různými aktivitami či besedami. Na měsíc květen připadla beseda s panem Cyrilem Podolským z ateliéru Podolský ve Zlíně.

Ateliér Podolský je ateliérem trikového filmu se zvláštním zaměřením   na loutkovou animaci. Při práci využívá klasické techniky prostorové loutkové animace, počítačových animací ve 2D a 3D prostoru, trikových technik propojujících všechny uvedené techniky a dovolujících propojit je i s živým hercem a reálným prostředím.

V tomto  ateliéru bylo vytvořeno několik autorských krátkých filmů, hudebních klipů a reklam. Pan Podolský se také jako animátor podílel na seriálech Králíci z klobouku, Pat a Mat … Jeho nejstarší autorskou prací je seriál večerníčků Krysáci.

Pan Podolský žákům vysvětlil a ukázal postupy při tvoření loutkového filmu.

Seznámil je také s tvorbou rekvizit a loutek samotných. Na ukázku měl také několik loutek ze známých večerníčků.

Beseda byla pro žáky velmi netradiční a zajímavá.