REŽIM DNE 1. TŘÍDA „BERUŠKY“         berušky

věková skupina 3 – 4 roky

6:00 - 8:00 hod.          scházení dětí ve třídě ŽABIČEK

8:00 hod.                     odchod dětí 1. třídy do třídy BERUŠEK

8:00 - 8:30 hod.          informační kruh, stereotypní činnosti

8:30 - 9:00 hod.          průběžná hygiena, svačina

9:00 - 9:20 hod.          spontánně-didaktické činnosti

9:20 - 11:30 hod.        hygiena, příprava a pobyt venku

11:30 - 12:15 hod.      průběžná hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:15 - 13:30 hod.      relax a odpočinek dětí

13:30 - 14:00 hod.      postupné probouzení, hygiena, svačina

15:00 hod.                   příchod dětí ze třídy Žabiček

14:00 - 16:00 hod.      volné hry, odchod dětí z MŠ

 

REŽIM DNE 2. TŘÍDA „ŽABIČKY“       Žabičky    

věková skupina 4 – 6 let

6:00 – 8:45                 předávání dětí pedagogickým pracovníkům ve třídě Žabiček

7:45 – 11:45               povinná předškolní docházka

8:00 – 8:30                 hravé a pohybové aktivity, informační kruh, individuální práce s dětmi

8:30 – 9:00                 průběžná hygiena a svačina

9:00 – 9:30                 aktivity při plnění ŠVP

9:30 – 11:30               hygiena , pobyt venku

11:30 – 12:00             hygiena, oběd – čištění zoubků

12:00 – 13:30             odpočinek, relaxace dětí

13:30 – 14:00             postupné vstávání, hygiena, svačina

14:00 – 15:00             edukační hry, ICT, pohybové aktivity

15:00                            přechod dětí ze Žabiček do třídy Berušek

15:00 – 16:00             volné hry, odchod dětí s rodiči z MŠ

zahrada