1. třída
6.00 - zahájení provozu v 1. třídě, scházení dětí, hry a činnosti individuální nebo skupinové
8:00 - děti jsou rozděleny, učitelka 2. třídy odvádí své děti dolů, děti pokračují ve svých činnostech, hrají hry stolní, kreslí ve výtvarném koutku, tvoří, začíná dopolední blok spontánních i řízených činností
9:00 - podává se společná svačina, děti se samostatně obsluhují, uklízí po sobě, vykonávají hygienu, dodržují pravidla správného stolování
9:20 - 9:45 – probíhá dopolední blok, spontánní i řízená činnost dle zájmu dětí
9:45 – 11:00 - děti odcházejí na pobyt venku na zahradu nebo do okolí školy, podle počasí a plánu s dětmi
11:00 - nastává čas oběda
11:30 - připravují se na odpolední odpočinek, oblékají se do pyžam, každé dítě má své lehátko, odpočívají, některé děti usnou. Děti, které nespí, si vyberou klidovou činnost, aby nerušily ostatní.
11:30 – 12:00 - Děti, které chodí po obědě domů, si rodiče odvádějí do 12.00 hodin!
12:00 – 13:45 - probíhá „klidový režim“
13:45 - děti, jsou probuzeny, hygiena
14:00 - podává se svačina
14:15 - volné hry dětí, individuální práce s dětmi do odchodu

2. třída
6:00 - zahájení provozu v 1. třídě, scházení dětí, hry a činnosti individuální nebo skupinové
8:00 - děti jsou rozděleny, učitelka 2. třídy odvádí děti dolů a pokračují ve svých činnostech, hrají si v hracích koutcích, kreslí, malují, modelují a tvoří ve výtvarném koutku, začíná dopolední blok činností.
9:00 - podává se společná svačina, děti se samostatně obsluhují, uklízí po sobě, vykonávají hygienu, dodržují pravidla správného stolování.
9:15 - 9:45 - probíhá dopolední blok se spontánní hrou, řízenou činností jak skupinově, tak hromadně, dle zájmu dětí
9:45 – 11:00 - děti odcházejí na pobyt venku, na zahradu, nebo do okolí školy, podle počasí a plánu s dětmi
11:00 – 11:30 - oběd, děti si samy prostírají a obsluhují se
11:30 – 12:00 – děti, které jdou po obědě domů si odvádí rodiče
12:00 – chystají se na klidový režim, připraví si molitanové matrace, polštáře a deky, odpočívají při poslechu pohádky
12:00 - 13:00 - probíhá „klidový režim“, děti se postupně budí a zapojují se do her nebo pracují s učitelkou, jak individuálně, tak skupinově.
13:30 - jsou probuzeny ostatní děti, hygiena
14:00 - podává se svačina
14:15 - 14:30 - probíhají činnosti a hry ve skupinách i individuálně
14:30 - děti jsou spojeny ve 2. třídě až do odvedení rodiči

zahrada