Potvrzené rozhodnutí z krajského úřadu, umožňující vybudování školy, přišlo do obce 16. března 1822, dlouho se však jednalo o tom, kde by škola měla stát. Na její nové vystavení obce neměly prostředky a nakonec tedy 15. dubna 1823 sdělily, že ke škole bude přebudována již stojící vrchnostenská budova, místní bývalá bednárna, předtím hájovna s rozsáhlými sklepy, s tím, že panství bude mít nad školou patronát.

     Na místo prvního poddvorovského učitele byl 6. prosince 1823 ustanoven a brněnskou konsistoří potvrzen učitel František Donée. Přesný rozpis povinností vůči škole a učiteli byl ale s poddvorovskými představenými dohodnut teprve 12. dubna 1825. Škola byla zařízena velmi chudě, jediná učebna byla opatřena 16 lavicemi, další dvě místnosti sloužily jako učitelský příbytek. K dispozici měl učitel ještě komoru, dva chlévy, které ale stěží využíval, předzahrádku a zeleninovou zahradu za domem.

     5. února 1884 se konala schůze o stavbě nové školní budovy, neboť jedna třída tak velkému počtu žactva již nestačila. Požádali hodonínského stavitele o vyhotovení plánu a rozpočtu na stavbu nové školy. 15. ledna 1889 byla vyhlášena dražba na stavbu nové školní budovy, kterou vyhrál stavitel Karel Hollan za 9.000 zlatých. Dne 1.9. 1889 byla již postavena přízemní nová škola. V roce 1893 byla rozšířena na trojtřídní se 181 žáky. V roce 1903 byla zřízena jednotřídní škola v Novém Poddvorově a děti nemusely docházet do přetížené školy staropoddvorovské.

       V roce 1914 navštěvovalo školu 186 žáků. V témže roce byla škola přestavěna na jednopatrovou budovu.  Od roku 1926 se v ní učilo již ve 4 třídách. Roku 1928 bylo škole přiděleno hřiště.

Roku 1987 byla místní škola zrušena a všechny děti dojížděly do Čejkovic.

     V roce 1990 byla škola opět otevřena, pouze první třída s 16 prvňáčky, zatím jako detašované pracoviště ZŠ Čejkovice. Od 1. 9. 1991 přestává být školou filiální a s 31 dětmi  1. a  2. ročníku je již samostatnou s vlastním ředitelstvím.

Založení školy ve Starém Poddvorově

Klíčová data

Přehled ředitelů a jejich učitelů

 

 

HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

zelena odrazka

Mateřská škola ve Starém Poddvorově byla slavnostně otevřena 28. 8. 1976. Budova byla postavena v akci Z. Občané obce odpracovali na škole stovky hodin. Výstavba byla zahájena již v roce 1971, trvala však pět let kvůli změnám projektové dokumentace.

29.8. 1976 byl zahájen provoz MŠ. Obě třídy byly naplněny rekordním počtem dětí - 70. Při slavnostním otevření převzala klíče od budovy první úřadující ředitelka paní učitelka Libuše Rippelová.

Od roku 1988 dochází k postupnému snižování docházejících dětí a dvojtřídní škola se mění na jednotřídní.

Od 1. října 1995 přešla mateřská škola pod základní školu a spolu tak vytvořily integrované zařízení.

Přehled učitelů působících v MŠ