Informace pro strávníky

Odhlásit dítě ze stravy je nutné do 12.00 hodin na telefonní číslo 518 372 372 - vedoucí školní jídelny nebo u paní učitelky třídní. Je-li dítě nemocné, mají rodiče nárok na stravu v ZŠ pouze první den nemoci. Na další dobu je nutné dítě odhlásit. Pokud tak rodiče neučiní, budou hradit cenu obědu v plné výši.

Oběd je možné vyzvednout od 11.00 do 11.30 hodin pouze do vlastních jídlonosičů.

Ceny obědů ve školní jídelně od 1. 1. 2020

žáci 6 - 10 let 

22,00 Kč 

žáci od 11 let 

24,00 Kč 

Obědy se vydávají na 2 směny, v 11.45 hodin a ve 12.35 hodin.

 

Jídelní lístek pro ZŠ

Alergeny