neděle, 22 listopad 2020 11:34

Program „Hygiena, zdravý životní styl“

Naše školka pracuje podle školního vzdělávacího programu „Jaro, léto, podzim, zima“ a na základě tohoto programu připravujeme tzv. „tematické bloky“. Plánujeme vše dopředu tak, abychom propojili tyto bloky i s kulturními akcemi.

 Letos poprvé jsme zařadili i program prevence připravený speciálně pro děti v mateřských školách. Tento program zajistila kyjovská organizace „Centrum sociálních služeb“, která se na tyto preventivní aktivity specializuje. Děvčata z již zmiňovaného centra si na základě našeho požadavku přichystala program na téma „Hygiena, zdravý životní styl“. Snahou bylo, aby se děti zábavnou formou naučily základní hygienické návyky. Odborné pracovnice zapojovaly děti do všech aktivit, a nakonec mateřskou školu ve Starém Poddvorově opouštěly s příslibem brzké návštěvy.

Snad nám bude štěstí přát a v dalších měsících se již nebudeme muset obávat do posledního okamžiku, jestli nám připravené akce nezkazí covid – 19.