čtvrtek, 23 červen 2022 13:42

Tajemství zahrady

V úterý se předškolní děti z mateřské školy a žáci 1. - 3. ročníku základní školy zúčastnili ekologického výukového programu Tajemství zahrady. Program byl motivovaný detektivním pátráním, které mělo odhalit tajemství života na zahradě.

 

Děti se seznámily hravou formou s novým pojmem ekosystém zahrada a procvičily si své znalosti z oblasti prvouky. Vyhledávaly, pojmenovávaly a přiřazovaly rostliny a dřeviny rostoucí na zahradě. Bádaly nad stářím stromu pomoci letokruhů.

Zahradu prozkoumávaly různými smysly, nechyběla ochutnávka ovoce, zeleniny, čajů a šťáv. Celý program byl propojen pohybovými prvky.